คอร์สฝึกทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอล สำหรับเด็กอายุ 3-12 ปี

คอร์สฝึกทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอล สำหรับเด็กอายุ 3-12 ปี

คอร์สฝึกทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอล สำหรับเด็กอายุ 3-12 ปี

คอร์สนี้เป็นการฝึกทักษะการเล่นฟุตบอลขั้นพื้นฐานที่เหมาะสำหรับเด็กๆ ที่อาจจะไม่เคยเล่นฟุตบอลมาก่อนหรือเด็กๆ ที่เพิ่งเริ่มต้นเล่นฟุตบอล โดยการสอนจะไม่เน้นสร้างเด็กเพื่อการแข่งขัน เพราะนอกจากจะทำให้เด็กมีความเครียดและกดดันแล้ว ยังทำให้เด็ก ๆ ไม่สนุกกับการเล่นฟุตบอล แต่ Smile Football Club จะเน้นการเตรียมความพร้อมให้เหมาะสมกับวัย และใช้กีฬาฟุตบอล สร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับเด็กๆ

แนวทางการสอนฟุตบอลของ Smile Football Club
เราใช้กีฬาฟุตบอลเป็นสื่อกลาง เพื่อให้เด็กๆ รักที่จะออกกำลังกาย โดยใช้วิธีการสอนฟุตบอลภายใต้แนวคิด เริ่มเล่นฟุตบอลด้วยความสุข สนุกสนาน มีรอยยิ้ม สอนให้เด็กเรียนรู้การปรับตัวเข้ากับเพื่อนๆ ปลูกฝังให้เด็กรักการเล่นกีฬา เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะและพัฒนาการที่ดีทางด้านอารมณ์ ความคิด เรียนรู้ความเป็นผู้นำ และสร้างบุคลิกภาพที่ดีให้กับเด็ก

 

แบ่งกลุ่มเด็กเรียนตามช่วงอายุและความเหมาะสมดังนี้

Level 1 : Smart Group อายุ 3-4 ปี

ฝึกการเคลื่อนไหวพื้นฐาน ให้กับเด็กได้เคลื่อนไหวร่างกาย เช่น การเดิน การวิ่ง การกระโดด การข้าม การหลบสิ่งกีดขวางทำให้เด็กได้เรียนรู้ที่จะควบคุมกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ซึ่งมีผลในการควบคุมการเคลื่อนไหวให้มีประสิทธิภาพและมีการเคลื่อนไหวพื้นฐานที่ถูกต้อง โดยรูปแบบการสอนจะเน้น Fun Game ให้เด็กสนุกสนาน มีความสุข ในการเล่นกีฬาฟุตบอล ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เด็กรักในการออกกำลังกาย

Level 2 : Motivated Group อายุ 5-6 ปี

สร้างแรงจูงใจให้เด็ก รักและสนุกในการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาฟุตบอล รูปแบบการสอนจะเน้น Fun Game และสอดแทรกแบบฝึกทักษะเทคนิคการเล่นฟุตบอลขั้นพื้นฐานให้กับเด็กได้เล่นกับลูกฟุตบอล สร้างความคุ้นเคยกับลูกฟุตบอล พร้อมกับพัฒนาเรื่องความเร็วความคล่องตัวของเด็ก

Level 3 : Intelligent Group อายุ 7-8 ปี

ฝึกให้เด็กมีความเฉลียวฉลาดในการเล่นกีฬาฟุตบอล ฝึกทักษะเทคนิคการเล่นฟุตบอล เช่น การรับ-ส่งบอล การควบคุมบอล การเลี้ยงบอล การยิงประตู ให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น สอนให้เด็กรู้จักคิดและตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดได้ด้วยตัวเอง เริ่มให้เด็กร่วมเล่นแบบกลุ่มเพื่อพัฒนาไปสู่การเล่นเป็นทีมในอนาคต

Level 4 : Leadership Group อายุ 9-10 ปี

สร้างเด็กให้มีความเป็นผู้นำ ฝึกขบวนการคิด การตัดสินใจ โดยให้เด็กสนุกกับการเรียนรู้จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ในการเล่นกีฬาฟุตบอล เพิ่มทักษะเทคนิคการเล่นกีฬาฟุตบอลแบบเฉพาะตัวให้มากขึ้น ให้เด็กได้เล่นทีมเพื่อสร้างความเข้าใจในการเล่นทีม และบทบาทหน้าที่ของแต่ละตำแหน่งของผู้เล่นในทีม รวมถึงฝึกให้ทำงานเป็นทีมและมีความรับผิดชอบรวมกันในทีม

Level 5 : Elegant Group อายุ 11-12 ปี

สร้างเด็กให้มีบุคลิกภาพที่ดีสง่างาม ทั้งภายนอกและภายใน มีน้ำใจเป็นกีฬา มีทัศนคติดีต่อตนเองและผู้อื่น ฝึกให้เด็กมีเทคนิคทักษะความสามารถในการเล่นกีฬาฟุตบอลที่ดียิ่งขึ้น มีความเข้าใจในการเล่นทีมที่ดี รู้จักรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองในการเล่นเป็นทีม รักและสนุกกับการเล่นกีฬาฟุตบอล มีความสุขในการออกกำลังกาย เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต

                 Smile Football Club เชื่อว่า ถ้าเด็กๆ ชอบและรักในการเล่นกีฬาฟุตบอล เด็กๆ ก็จะมีร่างกายที่แข็งแรง ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญ ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว เมื่อสามารถเรียนรู้ได้มากขึ้น เด็กๆ ก็จะมีศักยภาพรอบด้าน เป็นเด็กที่เฉลียวฉลาด มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นำ มีบุคลิกภาพที่ดี และสามารถเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพได้ดีในอนาคต

 

ลงทะเบียนทดลองเรียนฟรีได้ที่ลิ้งค์นี้ => https://line.me/R/ti/p/%40smfootball

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

Line ID : @smfootball  /  Tel : 090-5522-865

SmileFootballClub

 เริ่มเล่นฟุตบอลด้วยความสุขสนุกสนานมีรอยยิ้ม