คอร์สฝึกทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอล สำหรับเด็กอายุ 3-12 ปี

⚽️ คอร์สฝึกทักษะฟุตบอลสำหรับเด็กอายุ 3-12 ปี โดย Smile Football Club

Smile Football Club ขอนำเสนอคอร์สฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานที่เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3-12 ปี ไม่ว่าจะเป็นเด็กที่ไม่เคยเล่นฟุตบอลมาก่อนหรือเพิ่งเริ่มหัดเล่น เรามุ่งเน้นการสร้างความสุข ความสนุกสนาน และรอยยิ้มให้กับเด็กๆ ผ่านการเล่นฟุตบอล โดยไม่เน้นการแข่งขันที่อาจสร้างความเครียดและกดดันให้กับเด็ก เราเตรียมการสอนที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยเพื่อให้เด็กได้พัฒนาทักษะอย่างเต็มที่

 

⚽️ แนวทางการสอนของ Smile Football Club

เราคือการใช้ฟุตบอลเป็นสื่อกลางในการปลูกฝังให้เด็กรักการออกกำลังกาย ภายใต้แนวคิด “เริ่มเล่นฟุตบอลด้วยความสุข สนุกสนาน มีรอยยิ้ม” เราสอนให้เด็กเรียนรู้การปรับตัวเข้ากับผู้อื่น พัฒนาทักษะด้านอารมณ์ ความคิด ความเป็นผู้นำ และบุคลิกภาพที่ดีผ่านการเล่นกีฬา

 

⚽️ เราแบ่งกลุ่มการเรียนตามช่วงอายุและความเหมาะสมดังนี้

 

📌 Level 1 : Smart Group (3-4 ปี)
เน้นฝึกการเคลื่อนไหวพื้นฐาน เช่น การเดิน วิ่ง กระโดด ข้าม และหลบสิ่งกีดขวาง เพื่อพัฒนาการควบคุมกล้ามเนื้อมัดใหญ่และการเคลื่อนไหวที่ถูกต้อง ใช้รูปแบบ Fun Game เพื่อสร้างความสนุกและความรักในการออกกำลังกาย

 

📌 Level 2 : Motivated Group (5-6 ปี)
สร้างแรงจูงใจให้เด็กรักและสนุกกับการเล่นฟุตบอล ผ่าน Fun Game และแทรกแบบฝึกทักษะเทคนิคพื้นฐาน เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับลูกฟุตบอลและพัฒนาความเร็วความคล่องตัว

 

📌 Level 3 : Intelligent Group (7-8 ปี)
ฝึกความเฉลียวฉลาดในการเล่นฟุตบอล พัฒนาทักษะเทคนิค เช่น การรับ-ส่ง ควบคุม เลี้ยง และยิงประตู สอนให้เด็กคิดและตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ ด้วยตนเอง เริ่มให้เด็กเล่นแบบกลุ่มเพื่อพัฒนาสู่การเล่นเป็นทีม

 

📌 Level 4 : Leadership Group (9-10 ปี)
สร้างความเป็นผู้นำ ฝึกกระบวนการคิดและตัดสินใจในสถานการณ์จริงระหว่างเล่น เพิ่มทักษะเฉพาะตัว เน้นการเล่นเป็นทีม ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ในตำแหน่งต่างๆ การทำงานและความรับผิดชอบร่วมกัน

 

📌 Level 5 : Elegant Group (11-12 ปี)
สร้างบุคลิกภาพที่ดีทั้งภายนอกและภายใน ปลูกฝังน้ำใจนักกีฬา ทัศนคติเชิงบวกต่อตนเองและผู้อื่น พัฒนาทักษะและความเข้าใจในการเล่นทีมให้ดียิ่งขึ้น รักและมีความสุขกับการเล่นฟุตบอลและการออกกำลังกาย เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ

 

⚽️ Smile Football Club เชื่อว่า หากเด็กรักและชอบเล่นฟุตบอล จะนำไปสู่สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว เมื่อเรียนรู้ได้มากขึ้น เด็กจะมีศักยภาพรอบด้าน เป็นเด็กที่เฉลียวฉลาด มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นำ มีบุคลิกภาพที่ดี และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต

 

✅ ลงทะเบียนทดลองเรียนฟรีได้ที่ลิ้งค์นี้ => https://line.me/R/ti/p/%40smfootball
📌 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม Line ID : @smfootball
SmileFootballClub : เริ่มเล่นฟุตบอลด้วยความสุขสนุกสนานมีรอยยิ้ม